Marketing internetowy praca

Czym się zajmuje dział marketingu? Stanowiska w dziale marketingu

Marketing bardzo często jest utożsamiany jedynie z promocją i reklamą, a obejmuje więcej działań. Dlatego praca w tej branży może dotyczyć oczywiście promocji marki, ale i być związana z obsługą klientów, utrzymywaniem pozytywnego wizerunku firmy w jej otoczeniu oraz z nowoczesną dziedziną, jaką jest marketing internetowy. Od czego zacząć karierę w marketingu? Praca w tej branży niesie za sobą wiele wyzwań i może być bardzo satysfakcjonująca.

Czym zajmuje się dział marketingu?

W wielu firmach, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, ważną komórką w hierarchii organizacyjnej jest dział marketingu. W małych i średnich podmiotach zamiast całego działu jest tworzone stanowisko specjalisty do spraw marketingu.

Czym jest marketing?

Marketing zgodnie z przyjmowaną powszechnie definicją stworzoną przez guru tej dziedziny, Philipa Kotlera, to zarządzanie korzystnymi, przynoszącymi zysk relacjami z klientem. Celem takich działań jest wytworzenie określonych wartości dla odbiorców i otrzymywanie w zamian od nich określonych wartości.

Obecnie panuje przekonanie, że mamy do czynienia z rynkiem klienta, dlatego marketing powinien skupiać się na zaspokajaniu potrzeb konsumentów w pierwszej kolejności. Praca w tej branży wymaga:

 • zrozumienia potrzeb rynku i pojedynczych odbiorców,
 • stworzenia strategii marketingowej,
 • skonstruowania planu marketingowego,
 • zbudowania relacji i kształtowania pozytywnych doświadczeń klientów z marką,
 • pozyskania od klientów wartości rozumianych niezupełnie jako zysk finansowy.

Koncepcja marketingowa 4P

Popularną koncepcją marketingową jest „marketing mix”, określana również jako „4P”, w skład której wchodzą:

 • product,
 • price,
 • place,
 • promotion.

To nazwy pochodzące z języka angielskiego, które kolejno oznaczają produkt, cenę, miejsce i promocję. Produkt to obiekt działań marketingowych, który powinien spełniać potrzeby docelowej grupy odbiorców. Cena w strategii polega na kształtowaniu polityki z tym związanej oraz stosowaniu zniżek, rabatów i tym podobnych. „Miejsce” ze strategii marketing mix oznacza kanały dystrybucji, jakie pozwalają dotrzeć do klienta nie tylko z produktem czy usługą, ale i komunikatem.

Zobacz też:  Jak dostać pracę w marketingu bez doświadczenia?

Promocja z kolei to szeroka grupa elementów, jakimi posługuje się specjalista. Praca w marketingu polega na promocji, reklamie, kształtowaniu pozytywnego wizerunku czy utrzymywaniu relacji w ramach działań z zakresu Public Relations (PR).

Jak nauczyć się marketingu?

Podstawy nauki o marketingu można zdobyć samodzielnie, ale i na studiach wyższych. Na uczelniach w Polsce nie brakuje kierunków, które zajmowałyby się tą specjalizacją, zarządzaniem, promocją oraz pochodnymi dziedzinami.

Ukończenie studiów wyższych w specjalizacji związanej z tym kierunkiem niestety nie zagwarantuje nikomu tego, że rozpocznie pracę w marketingu. Podstawy merytoryczne są ważne, ale w międzyczasie warto gromadzić doświadczenie i na własną rękę poszerzać wiedzę dotyczącą najważniejszych zagadnień z nim związanych. Wszystko dlatego, że praca w branży marketingowej opiera się tylko w pewnej mierze na teorii. Często o wiele ważniejsze okazują się umiejętności praktyczne, zdolności do współpracy z ludźmi, nawiązywania kontaktów i praca pod presją czasu.

Osoby, które studiowały marketing, ale też odbyły np. praktyki w jakiejś agencji, mają największe szanse na karierę w swoim zawodzie już po ukończeniu studiów. Czasem i one nie są wymagane, by pracować w marketingu. Dla przedsiębiorców większe znaczenie mają wiedza i doświadczenie.

Pierwszym krokiem do tego, by zacząć pracę w marketingu, może być podjęcie praktyki lub stażu. Czasami w trakcie jej wykonywania można nawiązać wiele kontaktów i zdobyć umiejętności, dzięki którym później zdobycie zatrudnienia stanie się tylko formalnością. Praktyki czy staże organizują zarówno małe agencje, jak i duże korporacje. Dają one możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych umiejętności.

Jakie są stanowiska w działach marketingowych?

Specjalista ds. marketingu to nie jedyny zawód, jaki można wykonywać w tej dziedzinie. Wśród najbardziej popularnych stanowisk należy wymienić:

 • Product managera – inaczej kierownik ds. produktu, odpowiedzialny za tworzenie i nadzorowanie realizacji strategii marketingowej produktu lub ich grupy. Zajmuje się zbieraniem informacji o klientach i ich potrzebach, generowaniem pomysłów na nowe produkty.
 • Brand managera – odpowiada za powodzenie marketingowe i sprzedaż określonej marki.
 • Analityka rynku – zajmujący się badaniem i analizowaniem danych, które pozwalają na wskazanie zależności pomiędzy popytem, podażą i ceną danych dóbr i usług.
 • Account Executive – opiekun klienta, współtworzący projekty kampanii reklamowych w korespondencji do aktualnych potrzeb klienta.
 • Asystenta marketingu – wykonuje zlecone mu zadania administracyjno-biurowe i marketingowe.
 • Ankietera – osoba przeprowadzająca wywiady z respondentami.
 • Content Managera – pracownik zaangażowany w opracowanie i przygotowanie treści witryn internetowych, ale nie tylko tekstów jako takich.
 • Copywritera – pracownik zajmujący się pisaniem tekstów o różnym przeznaczeniu, np. na ulotki, broszury czy do reklam prasowych czy telewizyjnych.
 • Kierownika Biura Reklamy – zajmuje się koordynowaniem w firmie całokształtu działań marketingowych.
 • Kierownika ds. Badań i Rozwoju – osoba zarządzająca projektami i procesami oraz zespołem pracowników w przedsiębiorstwie.
 • Kierownika ds. Badań Rynku – koordynuje działania ankieterów i analityków rynkowych, odpowiada za planowanie i realizację badań na potrzeby przedsiębiorstwa.
 • Kierownika ds. marketingu – inaczej marketing manager, pracownik na kierowniczym stanowisku, który kieruje zespołem i dba o konsekwentną realizację stworzonej strategii.
 • Project managera – osoba odpowiedzialna za powstanie i efekty osiągnięte przy realizacji określonego projektu.
 • Kierownika ds. promocji – osoba odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań promocyjnych firmy lub instytucji.
 • Kierownika ds. PR – specjalista Public Relations koordynuje działania związane z utrzymywaniem pozytywnych relacji z otoczeniem i kształtowaniem opinii publicznej w imieniu danej firmy lub organizacji.
 • Kierownika ds. reklamy – stanowisko osoby odpowiedzialnej za koordynowanie całokształtu działań reklamowych firmy lub instytucji.
 • Merchandisera – pracownik odpowiada za organizację ekspozycji produktów na wystawach sklepowych.
 • Research Executive – stanowisko funkcjonujące w działach badań rynkowych, które związane jest z analizowaniem potencjalnych potrzeb klientów, by łatwiej opracować odpowiednią strategię marketingową.
 • Specjalistę Customer Experience – osoba zajmująca się zbieraniem informacji zwrotnych od konsumentów i budowaniem na ich podstawie strategii marketingowej.
 • Specjalistę ds. social media – ekspert od marketingu prowadzonego w obrębie mediów społecznościowych.
 • Specjalistę ds. marketingu internetowego – osoba zajmująca się prowadzeniem działań marketingowych w sieci.
 • Telemarketer – ekspert podejmujący się obsługi klientów za pośrednictwem telefonu, jak i sprzedażą produktów i usług danej firmy.
Zobacz też:  Jak dostać pracę w marketingu bez doświadczenia?

Czego mogą wymagać potencjalni pracodawcy w branży marketingowej?

W zależności od tego, na jakie stanowisko będziesz chciał aplikować w marketingu, nieco inne wymagania mogą mieć pracodawcy względem Ciebie. Na początek możesz starać się o zawody związane z badaniami rynku i obsługą klientów, a więc ankietera, telemarketera czy asystenta. Im wyżej będziesz piął się po szczeblach kariery zawodowej i w pracy w marketingu, tym większe będą oczekiwania potencjalnych pracodawców. Mogą wymagać kierunkowego wykształcenia, np. dyplomu wyższej uczelni, ale cenniejsze są umiejętności analitycznego myślenia, organizowania i planowania.

Dlatego tak wysoko cenione jest doświadczenie w pracy zawodowej. Marketingowiec powinien być odpowiedzialny, samodzielny, przebojowy i pełen nowych pomysłów. Liczą się praktyczne umiejętności tworzenia contentu, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami promocji internetowej z kategorii SEO i SEM.