więzi emocjonalne
Więź emocjonalna

Brak więzi emocjonalnych. Co warto wiedzieć na ten temat?

Małe dziecko wymaga wyjątkowej uwagi, a błędy popełnione przez opiekunów mogą mieć poważny wpływ na jego dalsze życie. Wśród tych problemów, z którymi dzieci muszą sobie radzić bardzo często, znajduje się tzw. brak więzi emocjonalnych. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kiedy można mówić o braku więzi emocjonalnych?

Brak więzi emocjonalnych to ograniczona zdolność obdarzania innych uwagą, czułością czy chociażby tylko zwykłym uczuciem przyjaźni. Problemy emocjonalne tego typu często mają długą genezę w rodzinie. Brak więzi emocjonalnej może występować w małżeństwie między mężem i żoną lub między rodzicami i dziećmi. Choć gdy dochodzi do sprawy rozwodowej i poruszana jest kwestia opieki nad dzieckiem, kobiety często podnoszą jako zarzut brak więzi ojca z dzieckiem, to w rzeczywistości problem ten może dotyczyć również matek.

Jak brak więzi w rodzinie wpływa na dziecko?

Rodzice, którzy nie okazują dziecku miłości, narażają je na ograniczenie zdolności przejawiania uczuć i nawiązywania więzi emocjonalnych. Dziecko, które nie umie okazywać emocji, będzie miało najprawdopodobniej w przyszłości taki sam problem w stosunku do swych własnych dzieci. Brak więzi emocjonalnych jest problemem, który bardzo często pojawia się wśród podopiecznych z domów dziecka oraz u tych noworodków, które wcześnie zostają odrzucone przez matkę. U takich dzieci częstym zjawiskiem stają się też choroby psychosomatyczne, będące reakcją właśnie na agresywne, nagłe odrzucenie przez najbliższą osobę.

Zobacz też:  Jak wzmocnić relacje rodzinne? Co je niszczy?

Zobacz także: Od czego zależy oprocentowanie lokat

Przejawy braku więzi emocjonalnej w małżeństwie

Brak więzi emocjonalnej w małżeństwie objawia się przede wszystkim:

  • Brakiem komunikacji: Małżonkowie przestają rozmawiać o swoich uczuciach, problemach, marzeniach i obawach.
  • Brakiem wsparcia: W trudnych chwilach nie ma poczucia, że można liczyć na wsparcie drugiej osoby.
  • Brakiem zaufania: Pojawiają się wątpliwości co do uczciwości, lojalności i szczerości partnera.
  • Brakiem wspólnych zainteresowań i wartości: Małżonkowie przestają dzielić się pasjami, a ich wartości zaczynają się rozjeżdżać.
  • Brakiem bliskości fizycznej: Intymność staje się rzadkością, a dotyk i pieszczoty znikają z życia codziennego.

Skutki braku więzi emocjonalnej w małżeństwie

Brak więzi emocjonalnej w małżeństwie prowadzi do uczucia osamotnienia w związku, frustracji i poczucia, że jest się niezrozumianym. Może prowadzić do depresji, lęków oraz innych problemów zdrowotnych. W dłuższej perspektywie może to także prowadzić do poszukiwania pocieszenia poza małżeństwem, co z kolei może prowadzić do niewierności.

Brak więzi w małżeństwie a rozwód

W kontekście prawnym brak więzi emocjonalnej jest często rozpatrywany jako jeden z głównych powodów rozpadu małżeństwa. Sądy rodzinne zwracają uwagę na brak wspólnoty duchowej jako objaw rozkładu pożycia małżeńskiego. W praktyce oznacza to, że zachowanie poprawnych stosunków czy utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci nie musi oznaczać, że więź emocjonalna małżonków została utrzymana.

Brak więzi współmałżonków w socjologii i psychologii

Z punktu widzenia socjologii, brak więzi emocjonalnej w małżeństwie jest często wynikiem presji społecznej, stresu związanego z pracą czy też zmieniających się ról w społeczeństwie.

Psychologia z kolei podkreśla, że brak więzi emocjonalnej może być wynikiem nierozwiązanych traum z dzieciństwa, lęków czy też braku umiejętności komunikacji emocjonalnej.

Przejawy braku więzi ojca z dzieckiem

Brak więzi ojca z dzieckiem jest zjawiskiem, które może mieć poważne konsekwencje dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Objawia się to przede wszystkim brakiem zainteresowania życiem dziecka, nieodwiedzaniem go przez dłuższy czas oraz opuszczaniem lub odwoływaniem zaplanowanych wcześniej spotkań.

Zobacz też:  Jak zerwać więź emocjonalną? Dlaczego czasami trzeba?

W wielu przypadkach, nawet jeśli w momencie rozwodu rodzice dojdą do porozumienia, jeden z nich (często ojciec) zaniedbuje kwestię kontaktów z dzieckiem. Takie zachowanie nie tylko wpływa na relacje w rodzinie, ale może również prowadzić do problemów psychologicznych u dziecka, takich jak poczucie odrzucenia, niska samoocena czy trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

Konsekwencje prawne braku więzi ojca z dzieckiem

Z prawnego punktu widzenia, brak więzi ojca z dzieckiem może prowadzić do ograniczenia lub nawet pozbawienia praw rodzicielskich. Zgodnie z polskim prawem, zarówno dzieci, jak i rodzice są zobowiązani do utrzymywania kontaktów. Jeśli jeden z rodziców nie wywiązuje się z tego obowiązku, drugi rodzic ma prawo wystąpić do sądu o zmianę zakresu władzy rodzicielskiej. Aby jednak doszło do takiej decyzji, sąd musi być przekonany o rażącym zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich przez jednego z rodziców.

Warto podkreślić, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia ojca z obowiązku alimentacyjnego i, jeśli sąd nie zdecyduje inaczej, może on nadal utrzymywać relacje z dzieckiem. Jednakże, aby przywrócić władzę rodzicielską, ojciec musi wykazać, że zależy mu na stałych kontaktach z dzieckiem i że takie działanie służy dobru dziecka.

Czym grożą takie problemy emocjonalne?

Brak więzi emocjonalnych mieć tragiczne skutki. Wpływa na ogólny stan zdrowia oraz sprawia, że rozwój fizyczny dziecka odrzuconego jest znacznie utrudniony. Dziecko, które zostało odrzucone i któremu zabrakło w życiu ciepła oraz miłości, ma też poważne problemy ze znalezieniem swego miejsca w życiu. Trudniej mu stworzyć związek czy nawiązać przyjaźń, a nieokazywanie uczuć staje się jego specyficzną bronią. Taka osoba, często już jako dorosły człowiek, często krzywdzi swych bliskich. Co gorsza – robi to nieświadomie, gdyż okazywania uczuć nikt go wcześniej nie nauczył.